22ci143 Taça da Europa Seniores _ Kiyoshi Kobayashi_2022 – RESULTADOS