Campeonato Nacional JUDO KATA 2023- Regulamento Final