18ci110 Campeonato Nacional Randori No Kata 2018 – Programa (2)